soiles.se

Solstråle

Nya akvareller i stort format –  konstnär SOILE Wernemyr Algeröd

Sommarutställning på Åstol, Bohuslän, Sverige 2-8 juli 2016 kl 12-17 (karta under rubriken ‘nyheter’)

 

soiles.se – Mitt konstnärskap – S O I L E   W.  ALGERÖD