Skapar av minnes-skärvor

IMG_8695
Arbetade med detta tema hela våren, där även verken på startsidan ingår. Funderingar kring hur livet börjar, vad man får med sig, hur det förändras, utvecklas, blir! För mig, för dig, för våra barn och barnbarn.